theOther

32 teksty – auto­rem jest theO­ther.

Mam nadzieję, że Bóg ska­zał mnie na sa­mot­ność po to, by kiedyś pos­ta­wić na mej drodze ko­goś wyjątko­wego ... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 października 2011, 17:06

chcę tyl­ko kochać ... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 sierpnia 2011, 17:38

mogę cze­kać do końca życia.
będę cze­kać i po śmierci.
na cud.
na miłość. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 lutego 2011, 13:36

O tym co czu­je nie wie nikt,
I nikt się nie dowie.
To tyl­ko mo­je cierpienie.
To tyl­ko mo­je bez­sensow­ne życie.
To tyl­ko mo­ja żałos­na historia.
To tyl­ko mój koszmar senny.
Bez hap­py endu.
Bez nadziei na lep­sze jutro.
Bez ciebie….

i ja się py­tam Bo­ga: Po co było mar­no­wać istnienie? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 stycznia 2011, 20:13

życie spo­niewierało mą duszę.
te­raz zos­tały już tyl­ko strzępki.
co wi­dać po moich myślach.
po­zytyw­na pos­ta­wa wy­ginęła z dinozaurami.....

brzyd­kiego kaczątka nikt nie pokocha.
nie będę się łudzić....
ale jak mnie spro­woku­jesz to wyk­rzyczę Ci w twarz:
Kocham Cię do cholery!

ty zaczniesz się śmiać.
a strzępki mo­jej dusz roz­padną się na ato­my atomów żałos­ne­go tworzywa.......

......
......
i na tym za­kończy się mo­ja historia.
bo każdy tworzy jakąś historię.... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 grudnia 2010, 20:34

* * *

chcę poz­nać miłość.
za­pom­nieć o samotności....
ona od­biera mi życie,
nie poz­wa­la uśmiechać....
chcę mi się ryczeć i krzyczeć
...
Niemy krzyk w Twoją stronę.
Kochaj mnie
Kochaj mnie nad życie.
Za­bierz w da­leką krainę
Całuj, tak, całuj - aż do bólu....
!!! 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 grudnia 2010, 19:22

nie chcę być niewidzialna.
niewidzial­ność jest dob­ra w filmach.
w życiu trze­ba być zauważanym.
Dla­tego de­ner­wu­je mnie to, że kiedy krzyczę, dru­ga oso­ba od­czu­wa tyl­ko po­wiew wiatru.
Nie wi­dać mnie,
zanikam.
S.O.S
- enter
pot­wier­dze­nie:
wiado­mość wysłana w przestrzeń. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 listopada 2010, 17:16

Czy to się kiedyś zmieni??
Czy Ciebie ktoś odmieni??
Chy­ba ogłupieję…
Raz wy­daje się jak­by coś było
A raz jak­by nicze­go zu­pełnie niczego
Między nami…..
nie było. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 listopada 2010, 17:58

czuję jak przyg­niata mnie og­rom uczucia.
nie ma na ko­go go przelać...
Życie to koszmar, sen to ja­wa- więc mnie nie budź!
pozwól mi uwie­rzyć w hap­py en­ding- pot­rze­buje snu.... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 listopada 2010, 20:00

Życie to scien­ce fiction.
Pisze dra­maty psycho­logiczne, hor­ro­ry i książki przygodowe.
Tyl­ko ludzie piszą bajki..... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 11 listopada 2010, 12:12
theOther

"Bo nie żyję ani w przeszłości, ani w przyszłości. Dla mnie istnieje tylko dzisiaj i nie obchodzi mnie nic więcej"

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność